Кафедра обліку і оподаткування, математики та обчислювальної техніки

     В умовах збільшення кількості навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з обліку і аудиту, кафедра бухгалтерського обліку Кіровоградського інституту комерції посідає провідне місце у підготовці кваліфікованих спеціалістів. Згідно з прийнятою в Україні концепцією гуманізації освіти вища школа повинна забезпечувати не лише підготовку спеціалістів, але й сприяти їх формуванню та розвитку як особистості.
     Впровадження науково-методичних розробок забезпечує підвищення рівня навчального процесу, а також успішності студентів. Останні 2 роки викладачі кафедри займаються розвитком навичок консалтингової діяльності. Завдяки зв’язкам з бізнес-установами та виходячи з потреб працедавців викладачі кафедри вдосконалюють свої курси. Достатньо уваги кафедра приділяє використанню новітніх методик навчання та їх методичному забезпеченню (кейс-метод, ділові ігри, лекції-брифінги), успішно застосовує новітні технічні засоби навчання, такі як мультимедійний проектор, інтерактивна дошка під час лекцій та робота з Internet-джерелами в процесі проведення практичних занять з інформатики і не тільки, а саме: багатьох облікових дисциплін, під час вивчення іноземної мови тощо. 
     Новітні методи навчання з елементами практичних розробок в напрямку авторських програмних продуктів широко застосовуються викладачами при вивченні таких дисциплін, як: «Статистика», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Фінансова статистика», «Управлінські інформаційні системи», «Автоматизовані системи обліку» тощо. Тому на кафедрі значну увагу приділяють використанню комп’ютерних технологій в обліку вивчення організації та правильної побудови автоматизованих робочих місць бухгалтера. В основу цієї роботи покладено комп’ютерні програми: «1С: Підприємство 7.7», «1С: Бухгалтерія 8.8», «Парус  - Підприємство 7.40», «Акцент» та ін., які щорічно поновлюються.

 buhbuch1buchuchet 2