Кафедра маркетингу та менеджменту

     Маркетинг відіграє провідну роль в економіці України в умовах становлення і розвитку ринкових економічних відносин. Це зумовлює необхідність застосування у підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів. Нині маркетинг для підприємця є тим світилом, яке вказує на вірний ефективний шлях діяльності в умовах нестабільності, непередбачуваності, турбулентності зовнішнього середовища. У Кіровоградському інституті комерції під керівництвом досвідчених, талановитих, що відслідковують нове, викладачів вам відкриються таємниці:

  • діяльності вітчизняних і закордонних компаній;
  • управління компаніями в умовах ринку;
  • а також  причини успіху й невдач провідних фірм, правила і процедури створення власного бізнесу.

     Маркетолог призначений для роботи на посадах керівників усіх рівнів (нижчого, середнього та вищого в ієрархічній структурі організації) та спеціалістів на підприємствах і об'єднаннях різноманітних форм власності, в науково-дослідних закладах, інформаційно-обчислювальних центрах, в системі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів та інших структурах невиробничої сфери.
     На підготовку фахівців зі спеціальності „Маркетинг" Кіровоградський інститут комерції має замовлення від підприємств та організацій регіону. Кількість замовлень, підтверджена листами замовників, на кожен рік перевищує ліцензований обсяг, що свідчить про гарантоване працевлаштування випускників. Випускники кафедри працевлаштовуються на державних і приватних підприємствах регіону та України, а також за кордоном.

liderkomp klaszbor