Магістратура

Робочі програми та силабуси

РП Методологія і організація наукових досліджень

РП Управління проектами

РП Антикризове управління

РП Договірне право

РП Інвестиційний менеджмент

РП Іноземна мова проф спрямування

РП Інформаційні системи та технології в управлінні

РП Кадровий менеджмент

РП Креативний менеджмент

РП Маркетинговий_менеджмент

РП Менеджмент організацій

РП Організаційне проектування підприємства

РП Основи управлінського консультування

РП Стратегічний менеджмент

РП Тайм-менеджмент

РП Управління безпекою в бізнес середовищі

РП Управління безпекою підприємства

РП Управління змістом робіт

РП Управління підприємством в бізнес середовищі

РП Управління ризиками на підприємстві

РП Фінансовий менеджмент

методичка курсова менеджмент організацій

МЕТОДИЧКА МАГИСТЕРСКАЯ РАБОТА

МЕТОДИЧКА ПРАКТИКА МАГІСТРИ

Силабус Іноземна мова

Силабус Менеджмент організацій

Силабус Тайм-менеджмент

Силабус Кадровий менеджмент

Силабус Креативний менеджмент

Силабус Методологія і огранізація наукових досліджень

Силабус Договірне право

Силабус Антикризове управління

Силабус Інвестиційний менеджмент

Силабус Інформаційні системи і технології в управлінні

Силабус Маркетинговий Менеджмент

 Силабус Організаційне проектування на підприємстві

Силабус Стратегічний менеджмент

Силабус Управління безпекою в бізнес-середовищі

Силабус Управління змістом робіт

Силабус Управління підприємством в бізнес середовищі

Силабус Управління проектами

Силабус Управління ризиками на підприємстві

Силабус Основи управлінського консультування

Силабус Управління безпекою підприємства

Силабус Фінансовий менеджмент