MBA

14 березня 2019 року Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті вперше запустив програму ЕТІ МВА (Master of Business Administration – магістр бізнес-адміністрування), яка відкриває можливість її слухачам отримати поглиблені знання в галузі управління й ділового адміністрування.
Програма ЕТІ MBA дозволить її слухачам отримати якісні теоретичні знання управління бізнесом та набути специфічних практичних навичок управління підприємницькою діяльністю в умовах динамічного бізнес-середовища та інтенсивної конкуренції. Завдяки виконанню ситуаційних вправ і реальних проектів, учасники програми переймуть досвід прийняття ефективних управлінських рішень, роботи в команді та лідерства.
До викладацького складу програми ЕТІ МВА залучені провідні науковці та практики, які мають досвід управлінської роботи у вітчизняних та міжнародних компаніях.