Прикладна механіка та інформаційні технології

Кафедра прикладної механіки та інформаційних технологій є випусковою кафедрою спеціальності 131 «Прикладна механіка», галузі знань 13 «Механічна інженерія».

«Прикладна механіка» – найбільш універсальна спеціальність. Вона охоплює професійну інженерну діяльність в галузі проектування, виробництва та експлуатації технічних систем, машин і устаткування, робото-технічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв.

Під час навчання студенти пізнають загальні закони теоретичної механіки та їх прикладні застосування, теоретичні засади конструювання машин, технологій машинобудівних виробництв, механіки рідини і газів, деталей машин і конструкцій, програмування технічних комплексів, прогнозування експлуатаційних властивостей технічних систем.

Спеціальність 131 Прикладна механіка дозволяє майбутньому фахівцю працювати як на підприємствах машинобудівного комплексу, так і в інших галузях промисловості, не тільки України, а й провідних зарубіжних компаній.