Положення Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті

1. Положення про проведення ректорського, директорського та деканського контролю якості знань студентів;

2. Положення про факультет;

3. Положення про формування індивідуальної траекторії;

4. Положення про відрахування, переведення, поновлення;

5. Положення про Вчену раду;

6. Положення про відділ кадрів;

7. Положення про порядок обробки та захисту персональних данних працівників;

8. Положення про грантові програми;

9. Положення про академічну доброчесність;

10. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії;

11. Положення про бухгалтерську службу;

12. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

13. Положення про організацію освітнього процесу;

14. Положення про відокремлений підрозділ "Економіко-правовий коледж";

15. Положення про планування і облік навчально-методичної, наукової та організаційної роботи;