Про кафедру маркетингу та менеджменту

Кафедра маркетингу і менеджменту – випускова кафедра Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті, яка забезпечує підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти:

 Перший (бакалаврський) рівень

  • спеціальність 073 Менеджмент
  • спеціальність 075 Маркетинг

Другий (магістерський) рівень

  • спеціальність 073 Менеджмент